събота, 13 юни 2009 г.

На 06.06.2009г. група от 8 русенски училища заминахме за нашата съседка Румъния на семинар на Каритас - Русе свързан със трафика на хора. Повече информация и снимки очаквайте до седмица.

сряда, 4 февруари 2009 г.

Събрани средства от русенските училища

Международно дружество "Елиас Канети" и РНО "Каритас" специално благодарят за помощта с парични средства от някои русенски училища. В Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров ученици и учители съвместно събраха 26,31 лв.; Средно общообразователно училище "Възраждане" събра 24.52 лв и Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров" 4.35 лв. Изказваме специална благодарност на помогналите със каквито и да е средства.

понеделник, 15 декември 2008 г.

Резултатите от кампанията "Ангелска елха"

Приключи тазгодишната кампания Ангелска Елха® , реализрана в Русе от Каритас Русе и МД «Елиас Канети».

Кампанията в Русе бе провъзгласена чрез статия на първият брой на ученически вестник на ателие «Слово» към МД «Елиас Канети» и набра финансови и материални дарения на обща стойност 1034.38 лв. Чрез тях успяхме да подготвим, опаковаме и изпратим 276 подаръка на деца, чиито бащи изтърпяват ефективна присъда в местата за лишаване от свобода в София, Враца и Бобов Дол. От град Русе подаръци получиха 10 деца, а от областта – 3.
Подаръците за децата чиито бащи са във Врачнаски затвор бяха опаковани от добровлци - ученици на СОУЕЕ «Св. Константин Кирил Философ» град Русе и младежите от Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания «Милосърдие» на Каритас Русе. В подготовката и изпращането на колетите се включиха и по-възрастни доброволци на организацията.
Лишените от свобода в Софийски и Бобовдолски затвор сами опаковха подаръците за децата си и им ги връчиха на коледното тържество в затворите.

Цялостното реализране на капманията в град Русе се проведе благодарение на щедростта и социалната съпричастнот на русенксите граждани, русенския бизнес, учениците и енориаршите на католическата и правослвани църкви. Припомняме, че целта на кампанията е да насърчи близките семейни взаимоотношения между лишените от свобода и техните деца.

Каритас Русе изразява искерна благодарност към всички, които допринесоха за
реализрането на камнаията чрез финансово или материално дарение или чрез доброволчески труд!

Ангелска елха® е световна кампания на Prison Felowship International, с основна цел насърчаване на близките семейни взаимоотношения между лишените от свобода и техните семейства. Осъществява се в 98 страни от цял свят.

неделя, 14 декември 2008 г.

Кампания "Ангелска елха"


"Ангелска елха" е световна кампания на Prison Felowship International, с основна цел насърчаване на близките сейни взимоотношения между лишените от свобода и техните семейства. Осъществява се в 98 страни от цял свят.
В България, кампанията се осъществява за 9-та година. През 2007г. се реализира от ДРОПЛС и Каритас Русе и обхвана повече от 400 деца на лишени от свобода в затвори в София, Враца, Белене, Бобовдол, Стара Загора и Поправителен дом в Бойчиновци. Осъществи се на няколко етапа - кампания за събиране на дарения - финансови и материални средства, подходящи за изготвянето на подаръци; подаване на заявления от лишените от свобода в целевите затвори за участие в кампанията - подаване на информацията за децата им - пол, възраст, адрес; опаковане на подаръците, разпределение спрямо възрастта на децата и последващото им изпращане; изготвяне на официален отчет към дарителите. През 2007г. кампанията се реализира с подкрепата на главна дирекция "Изпълнени на наказанията" и Държавна агенция "Закрила на детето". В Русе се проведе тържествено опаковане на коледните подаръци в Центъра за деца и младежи с увреждания "Милосърдие" на Каритас - Русе, в което взеха участие и опаковаха представители на местната власт, институции, НПО и доброволци.
През 2008г. кампанията се осъществява в партньорство между МД "Елиас Канети", Каритас-Русе и ДРОПЛС. Тази година в русенската част на кампанията се включиха православната и католическата църкви. С благословението на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит д-р х.к. Неофит подаръци се събират в катедралния храм "Света Троица" и в храм "Свети Николай". Съответно възможност за дарение с благословението на Никополския епископ монсеньор Петко е предоставена и в католическата църква "Свети Павел от Кръста". Освен това, благотворителни кутии ще се разположат във всички магазини ALMART на "НИДОР" ООД в града от 08. 12. 2008г. Фирма "Феникс 94" дари 50 чифта детски чорапи, а фирма "Великови" 200 пакета солети и 200 броя вафли.
Журналистическо ателие "Слово" при МД "Елиас Канети", съставено от ученици от ПГПТ "Атанас Буров", ПГИУ "Елиас Кенети" и МГ "Баба Тонка" посвети централната тема на своя първи вестникарски брой на съдбата на тези деца, за да направи каузата на кампанията достояние на своите връстници. Вестникът ще се разпространи във всички русенски училища. Ученическият съвет на СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" пое инициативата да съдейства при опаковането и изпращането на подаръците. Подаръци ще се събират и в предучилищните групи на СОУ "Васил Левски".
В България всички права за кампанията се притежават от ДРУЖЕСТВОВО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА(ДРОПЛС).
Децата на осъдените, особено тези, които не са в социални домове, остават извън благотворителните кампании на всички организации, помагащи по време на големите християнски празници на децата в нужда. Трудно е да проявим състрадание към онези, които са нарушили закона и са изправени пред последствията от своите деяния, но техните деца се превръщат в невинни жертви, които не са направили нищо лово, а страдат не по-малко.
Нека дарим с общи усилия малко топлина и обич на тези деца в навечерието на Рождество Христово!

Новите.info
Редакционна колегия:
Ралица Николова;
Анелия Стоянова;
Любен Пасев;
Лора Христова

Предпечатна подготовка:

Георги Калинов;
Галя Трифонова;
Любен Илиев;
Павлин Панов;
Белкин Фахри

Консултанти:
Елена Петкова;
Валентин Христов;
Теодора Копчева;
Владимир Бонев;
Боян Петков


Във журналистическо ателие "Слово" на 05. 12. 2008 г. се издаде пъвият брой на вестникът Новите.info. Той заинтригува много от читателите му. Самият вестник беше разпространен в Професионалните и езикови гимназии, както и СОУ-тата.
На всяко училище бяха раздадени брошури и други рекламни материали свързани с кампанията "Ангелска елха" чиито организатори са: Международно дружество "Елиас Канети"; Каритас - Русе и ДРОПЛС (Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода).

Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС)

История на Prison fellowship Bulgaria:

ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА е независимо национална дружество - част от международната асоциация "Prison Fellowship Internathional", в която участват дружества от 83 държави. Главната цел на Международната Асоциация е националните дружества да работят съвместно по проблемите на лишените от свобода; лица изтърпяли наказанието "лишаване от свобода"; техните семейства; и всички онези, станали жертва на престъпление.

Във своята дейност "Prison Fellowship Internathional" е водена от смирение и любов към Господа Иисуса Христа и всички християнски ценности.

"Prison Fellowship Internathional" се състои от независими национални организации за затворно служение, които се явяват членове на единна Асоциация. Асоциацията е със статут на консултативен член в икономическият съвет при ООН, ІІ категория.

ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА е член на "Prison Fellowship Internathional" от 1994 година. ДРУЖЕСТВОТО е православна общност от духовници и миряни, обединени от желанието: да организират духовно, материално и религиозно подпомагане на нуждаещтите се в пенитенциарните заведения, трудово-поправителните общежития, поправителни домове за непълнолетни, трудово-възпитателни училища за малолетни и непълнолетни, и други места за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", на основата на евангелските принципи, на християнския морал и милосърдие; и да помогнат за ограничаването на проблема престъпност в България.

ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с идеална цел според Българското законодателство и осъществява своята дейност съгласно Конституцията и законите на Република България, ратифицираните от Българския парламент международни пактове за правата на човека, както и своя устав.

ДРУЖЕСТВОТО осъществява своята дейност с благословението на свещеноначалието на Българската Православна Църква.

Главните си цели ДРУЖЕСТВОТО реализира: чрез създадените вече от него условия за отслужване на Св.Литургия и на останалите Св. Тайнства и религиозни служби в пенитенциарните единици; чрез осъществяване на разнообразни и целенасочени религиозни, морално-познавателни, образователни и културни програми; чрез индивидуално пастирско душегрижие и служение /изповеди, духовни беседи, посещаване на затворници в техните килии/; чрез разширяване социалните си дейности по посока работа с вече излежали присъдата си лица; работа със семействата на лишените от свобода.

В осъществяване на своята дейност ДРУЖЕСТВОТО работи активно с различни правителствени и неправителствени организации. В своята седем годишна история ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА си партнира по различни проекти със следните организации и институции: Министерство на правосъдието; Главно управление на местата за лишеване от свобода, всички места за лишаване от свобода; Св Митрополия и Св.Синод; фондация "Покров Богородичен"; Асоциация за подпомагане на осъдени и семействата им, Български Хелзински Комитет, Център за подпомагане на хора претърпели изтезания, Институт за всеобщо насърчение, Библейско сдружение "Християнско единство", "Агапе - България"; фондация "Врата на надежда", Български Евангелски алианс и др.

В досегашната си дейност ДРУЖЕСТВОТО работи по следните проекти и програми:

- набиране на средства за подпомагане с храна, дрехи, медикаменти и др. на лишените от свобода и техните семейства, средства от първа необходимост по програмата "Авицена"; - създаване на условия за отслужване на редовни богослужения във всички места за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода"; - възстановяване в пълнота на православния храм "Св. Анастасия" в осигурената за целта горна половина от бившето църковно помещение в едно от главните крила на Софийския централен затвор, включващо основно ремонтиране и изографисване на всички стени и тавани; направата на дърворезбен иконостас и изписване на иконите, както и цялостно богослужебно оборудване;

- програма "Ангелска елха", изразяваща се в осигуряване на коледни подаръци за децата на лишените от свобода, с цел закрепване и поддържане на крехката връзка между детето и лишения от свобода родител;

- ежегодни курсове за доброволци.

През м.октомври 1997 година, на Втората национална конференция на ДРУЖЕСТВОТО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА, бяха взети няколко важни решения, които оказаха влияние, както върху дейността на ДРУЖЕСТВОТО, така и върху средата, в която работи, т.е.: правораздавателната система, структурата на самите пенитенциарни заведения и основният обществен регулатор - общественото мнение. В резултат на тези решения ДРУЖЕСТВОТО стана инициатор на създаването на капеланска служба към местата за лишаване от свобода; за приемане на Закона за изтърпяване на наказанията /ЗИН/; активно участва в дискусията за отмяна на смъртното наказание; и благодарение на широката си дейност България стана домакин през 1999г. на световният конгрес на Международната Асоциация за затворно служение Prison Felloship International.

В натоящият момент ДРУЖЕСТВОТО работи за разширяване на своята социална дейност и изграждането на по-добра национална координация, към която първата стъпка бе Първата Национална Капеланска Конференция, проведена в гр. Плевен на 27 - 29 януари, 2000 година.

- След като успя да осигури условия за отслужване на Св.Литургия и на останалите Св. Тайнства и религиозни служби в пенитенциарните единици, ДРУЖЕСТВОТО насочи своите усилия към разширяване на дейностите свързани със семействата и децата на лишените от свобода, със самите лишени от свобода след изтърпяване на наказанието, както и създаването на доброволческа структура в цялата страна.

През 05.2000г. ДРОПЛС стартира своя пилотен проект "Живот на свобода", осъществяван съвместно с затвор София и затвор Бобов Дол. По този проект до момента са подпомогнати 12 човека с дрехи, храни и парични средства, след тяхното освобождаване. Проектът се осъществява благодарение на подкрепата на ФПББ.

В периода от 12.2000г до м.06.2001 г. ДРОПЛС подготви наръчник "Живот ан свобода", насочен към лишени от свобода, на които им предстои освобождаване. Наръчника съдържа информация за стъпките, които следва да предприемат вече изтърпелите наказанието "лишаване от свобода" и институциите към които следва да се обърнат за подкрепа. В него има и справочна част, обхващаща данни за БТ /бюра по труда/, ОССП /Общински служби за соц. подпомагане/и НПО, за цялата страна. Наричника ще излезе в края на м. юни 2001 г.

Проектите върху, които работи в момента ДРОПЛС са насочени към раширяване на неговата социална подкрепа на ЛС и техните семейства. В тази връзка се разработват проектите "Пълноценна подкрепа" /двугодишен проекта, който има за цел разрешаване на проблема с ниската грамотност в местата за лишаване от свобода/, проекта "Адаптационна среда" /съвместно със затвор София /. С този проект ще се създаде център в самия затвор, който да предлага индивидуално консултиране, групова работа, пребиваване през последните дни в почти "домашна" атмоствера. Чрез този проект ще се създаде център "Адаптационна среда" и извън затвора, който става естествено продължение на дейността на др.център, но който ще предлага услуги за цялото семейство, както и допълнителни такива, съобразно различните условия на живота на свобода /юридическ консултиране, посредничество при търсене на работа, хуманитарна подкрепа, семейно консултиране/.