неделя, 14 декември 2008 г.

Новите.info
Редакционна колегия:
Ралица Николова;
Анелия Стоянова;
Любен Пасев;
Лора Христова

Предпечатна подготовка:

Георги Калинов;
Галя Трифонова;
Любен Илиев;
Павлин Панов;
Белкин Фахри

Консултанти:
Елена Петкова;
Валентин Христов;
Теодора Копчева;
Владимир Бонев;
Боян Петков


Във журналистическо ателие "Слово" на 05. 12. 2008 г. се издаде пъвият брой на вестникът Новите.info. Той заинтригува много от читателите му. Самият вестник беше разпространен в Професионалните и езикови гимназии, както и СОУ-тата.
На всяко училище бяха раздадени брошури и други рекламни материали свързани с кампанията "Ангелска елха" чиито организатори са: Международно дружество "Елиас Канети"; Каритас - Русе и ДРОПЛС (Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода).

Няма коментари: