събота, 13 юни 2009 г.

На 06.06.2009г. група от 8 русенски училища заминахме за нашата съседка Румъния на семинар на Каритас - Русе свързан със трафика на хора. Повече информация и снимки очаквайте до седмица.

сряда, 4 февруари 2009 г.

Събрани средства от русенските училища

Международно дружество "Елиас Канети" и РНО "Каритас" специално благодарят за помощта с парични средства от някои русенски училища. В Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров ученици и учители съвместно събраха 26,31 лв.; Средно общообразователно училище "Възраждане" събра 24.52 лв и Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров" 4.35 лв. Изказваме специална благодарност на помогналите със каквито и да е средства.